Milieu- en prijsbewust onkruidbeheer op verhardingen en halfverhardingen is nog nooit zo effectief geweest. Met de FLAME City onkruidbranders maakt u korte metten met ongewenste vegetatie.

De werking van de FLAME City berust op het blootstellen van ongewenste vegetatie aan de intense hitte van stootbranders bij een temperatuur van 900 tot 1000 °C. De werking wordt versterkt door de infrarood straling van het stralingsrooster aan de onderzijde van het brandercompartiment. Door deze verhitting barsten de wanden van de bladcellen open en vindt vochtuittreding plaats waardoor het onkruid verwelkt, bruinverkleuring optreedt en afsterving plaatsvindt. Bijkomend voordeel is dat ook onkruidzaden de kiemkracht wordt ontnomen. Ook bacteriën, algen, slakken en schimmels zijn niet bestand tegen deze behandeling.

De FLAME City onkruidbranders kenmerken zich door zeer effectieve werking bij een laag gasverbruik. Het gas wordt in dampfase uit de gastank genomen en, in door Vika ontwikkelde, venturi’s, met de juiste hoeveelheid lucht gemengd. Dit optimale gas/luchtmengsel wordt vervolgens, in het goed geïsoleerde en geheel afgeschermde brandercompartiment, door robuuste Vika stootbranders verbrand. Deze hoog rendement verbranding, in combinatie met een goede isolatie en afscherming van het brandercompartiment, resulteert in een schone verbranding en een extreem laag gasverbruik. Het nagenoeg onderhoudsvrije karakter van de FLAME City garandeert dat de totale exploitatiekosten eveneens zeer laag zullen zijn.

Brandstof

Met het gepatenteerde FLAME systeem kan de gehele werkdag continu op volle capaciteit worden gebrand zonder tussentijds te tanken. Bij het tanken kan worden gekozen voor propaan of LPG als brandstof. Onkruidbranden met de FLAME City heeft als voordeel dat met een relatief licht voertuig kan worden volstaan. Tijdens het brandproces komen, in tegenstelling tot borstelen, geen delen van slijtgevoelige onderdelen in het milieu terecht. De onderhoudskosten zijn, mede hierdoor, zeer laag.

De FLAME City Basis kan in een universele 1e categorie driepunts-ophanging voor- of achter het voertuig worden bevestigd en is standaard voorzien van twee zwenkwielen.