BEL NU: +31 (0)416-540718

Grip op onkruid. Onafhankelijk rapport door NVRD, opgesteld na 5 jaar verbod. Wat weten we nu en hoever staan we nu?

Na vijf jaar verbod bleek er opnieuw behoefte aan inzicht in de huidige stand van zaken van onkruidbeheersing in Nederland. Nieuwe inzichten, kennis en ervaringen. Wat kunnen we leren van de ervaringen met chemievrije onkruidbeheersing? Wat zijn de voor- en nadelen van de toegepaste methoden en wat zijn goede voorbeelden van zowel preventieve als repressieve onkruidbeheersing, rekening houdend met verschillende verhardingstypen.
De NVRD constateerde dat er behoefte was aan een nieuw onderzoek en dat er nieuwe vragen beantwoord werden

Het onderzoek laat zien dat er geen algemeen passende oplossing is voor alle situaties. De omstandigheden in een areaal bepalen per geval hoe de driehoek tussen kwaliteit, methode en kosten het beste ingevuld kan worden.

Tijdens dit onderzoek werden er 3 belangrijke vragen gesteld;

  1. Wat is de huidige stand van zaken van de onkruidbeheersing in Nederland in relatie tot de aannames die zijn gedaan ten tijde van het besluit over het verbod
  2. Wat zijn de neveneffecten van chemievrije onkruidbeheersing en welke consequenties heeft dit en hoe kunnen we daar mee omgaan?
  3. Wat zijn de relevante trends, ontwikkelingen en innovaties en welke invloed hebben die op onkruidbeheersing in de toekomst?

Lees hier het volledige rapport:

NVRD Grip op onkruid. Stand van zaken onkruidbestrijding Nederland