De Weed Control AIR Combi Compact bestrijdt onkruid op verhardingen en halfverhardingen. Dankzij de draaibare luchtcirculatie-unit met brede uitstroomopening zijn zelfs de moeilijkste hoeken gemakkelijk te bereiken. Ideaal voor grote en middelgrote objecten. Dankzij de geringe hoogte van de luchtkap kan zelfs onkruid onder straatmeubilair worden aangepakt. Met de AIR Combi Compact is onkruidbestrijding veilig, ergonomisch, effectief en milieuverantwoord.

Effectiviteit en duurzaamheid

De AIR Combi Compact werkt volgens het principe van heteluchtcirculatie-/ recycling voor een effectieve en langdurige bestrijding van onkruid en kiemen. Eventueel aanwezige onkruidzaden worden tijdens het proces losgeblazen en verbrand. Dankzij diverse technische maatregelen is het verbruik en de uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt. De werktemperatuur is ca. 400°C. Dat is ruim beneden de ontbrandingstemperatuur. Het risico op ontbranding is dus in principe verwaarloosbaar. Vanzelfsprekend is de AIR Combi Compact veilig voor bestratingen.

Bij de ontwikkeling van de AIR Combi Compact is ook gelet op bedieningsgemak. De werkunit wordt voortbewogen door een aangebouwde werktuigendrager met een traploze hydraulische aandrijving. De motor werkt trillingsvrij. Bovendien zorgt de speciale stuurkolom nog eens voor extra demping.

De AIR Combi Compact onkruidbestrijdingsunit is eventueel te leveren als los aanbouwtoestel voor universele werktuigendragers.