Milieu- en prijsbewuste onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen is ook plaatselijk mogelijk. De FLAME Select onkruidbranders maken korte metten met ongewenste vegetatie. De FLAME Select is een professionele handmatig voortbewogen onkruidbrander voor het selectief branden van onkruid op kleine tot middelgrote (half)verhardingsoppervlakken. De bediener bepaalt zelf waar wel of niet wordt gebrand. Door het indrukken van de startknop en intrekken van de gashendel wordt de brander elektronisch ontstoken. Bij loslaten van de gashendel sluit de gasklep en dooft de brander. FLAME Select 500 met het unieke FLAME systeem kan ook langdurig op volle capaciteit worden gebrand zonder tussentijds te moeten tanken. Net als alle andere FLAME producten wordt het gas in dampfase uit de tank onttrokken en voor de verbranding met lucht gemengd tot een optimaal gas/lucht mengsel waardoor een hoog rendement verbranding plaatsvindt met een minimale uitstoot van schadelijke gassen. Door de vorm, goede isolatie en afscherming rondom van de branderbak in combinatie met de infra-roodstraling worden alle vegetatiedelen onder de branderbak optimaal verhit. Door de hoge tegendruk van de stootbranders en de volledige afscherming van de branderbak is de windgevoeligheid minimaal. Het spreekt vanzelf dat door de optimale verbranding en de goede isolatie en afscherming van de branderbak het gasverbruik extreem laag is. Naar keuze kan op propaan of LPG worden gebrand.